ServiceAware | Planner

ServiceAware Planner gør det let at oprette og administrere opgaver, kunder og materialelister samt planlægge opgaverne i forhold til medarbejdere.

Planneren indeholder en lang række funktioner til lettelse af det administrative arbejde:

 • Planlægning af medarbejderenes opgaver baseret på geografi.
 • Overblik over opgaver på medarbejderniveau samt endnu ikke tildelte opgaver.
 • Let oprettelse af ny opgave med tilknytning af kontrolskema.
 • Oprettelse og håndtering af medarbejdere.
 • Oprettelse og vedligehold af materialeoversigt.
 • Udsendelse af meddelelse til kunde med tid for opgaveudførelse.
 • Integration til øvrige systemer, herunder økonomisystem.

ServiceAware | GO App

ServiceAware Go er den enkelte medarbejders værktøj til brug for registrering og dokumentation, i forbindelse med udførelsen af den enkelte opgave.

Applikationen kan anvendes på medarbejderens tablet eller smartphone, og indeholder en lang række funktioner som gør det let at dokumentere arbejdet og registrere forbrugt tid og materialer:

 • Kommunikation med kunden direkte fra applikationen
 • Geografisk overblik over opgaverne for optimal kørerute.
 • Mulighed for at oprette ad-hoc opgaver direkte i applikationen.
 • Styret proces for dokumentation af opgave.
 • Mulighed for at tilføje forbrugt tid og materialer på den enkelte opgave.
 • Mulighed for at sende rapport direkte til kunden.

ServiceAware | Dialog

ServiceAware Dialog er slutbrugerens side, hvor de kan acceptere foreslåede tider, se dokumentationsrapport og eventuelt følgeseddel på det udførte arbejde og evaluere teknikeren og det udførte arbejde efterfølgende, hvis I ønsker det.

 • Nem adgang via SMS med unik kode for hver opgave
 • Mulighed for at slutbrugere kan evaluere tekniker og det udførte arbejde, så I kan kvalitetssikre og optimere.
 • Slutbruger har efter besøget adgang til dokumenter, følgeseddel og billeder af det udførte arbejde.

ServiceAware | Master

ServiceAware Master er løsningen til enterprise kunder som skal håndtere flere samarbejdspartnere til at udføre serviceopgaver. Master giver dig mulighed for at vedligeholde dokumentationsformularer, varelister, opgavetyper og andre ting centralt ét sted og via vores avancerede replikering få det sikkert synkroniseret til de underleveandører du benytter. Desuden får du et samlet overblik over performance og evalueringer, overholdte/overskredne deadlines for underleverandørerne, så du har 100% kontrol over dit omdømme.

 • Central opsætning af dokumentationsformularer, varelister, opgavetyper og serviceaftaler.
 • Overblik over underleverandøres performance og evalueringer.